HOTLINE: 0979.088.088

THUỐC TOBPIT 200mg/5ml 2755 lượt xem

THÀNH PHẦN: Sau khi pha mỗi 5ml hỗn dịch chứa Azithromycin dihydrat tương đương với Azithromycin 200mg. Một hộp lọ để pha 15ml hỗn dịch uống.

LƯU Ý: Hỗn dịch sau khi pha chỉ nên dùng trong 07 ngày

SẢN XUẤT: Delta Pharma Limited

 


Chat với chúng tôi